CRPS

KORT OM CRPS

CRPS är ett kroniskt och mycket svårt neurologisk smärtsyndrom som orsakas av ett uppretat smärt- och nervsystem som skickar ”felaktig” information till hjärnan som tolkar signalerna som smärta. Det drabbar oftast övre extremitet men kan även drabba nedre extremitet, eller båda två. CRPS anses orsaka den kraftigaste smärtan alla smärtsjukdomar. Smärtan är konstant. Syndromet utvecklas i de flesta fall efter en fraktur, operation eller liten skada, men kan också uppkomma utan en känd bakomliggande skada. Det finns två typer av CRPS: vid typ 1 (vanligast) finns det ingen känd bakomliggande nervskada, typ 2 finns det en känd bakomliggande nervskada.

%d bloggare gillar detta: