Vad är CRPS?

Komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS) – eller kausalgi eller reflektorisk sympatisk dystrofi som syndromet tidigare kallats. Kärt barn har många namn. Det finns flera frågetecken om vad CRPS egentligen är och vad det orsakas av. Tyvärr finns det inga tydliga svar.

Ett smärtsyndrom
CRPS är ett smärtsyndrom som orsakas av ett uppretat smärt- och nervsystem – att smärt- och nervsystemet skickar ”felaktig” information om smärta till hjärnan. Det drabbar oftast övre extremitet men kan även drabba nedre extremitet, eller båda två. Syndromet utvecklas i de flesta fall efter en fraktur, operation eller liten skada, men kan också uppkomma utan en känd bakomliggande skada. Det finns två typ a CRPS: vid typ 1 (vanligast) finns det ingen känd bakomliggande nervskada, typ 2 finns det en känd bakomliggande nervskada.

Symtom
Symtomen är flera: bland annat smärta i både aktivitet och vila, svullnad och förändrad hudfärg, minskad ledrörlighet och temperaturskillnad. Det är vanligt att man har nedsatt känsel och/eller en pares (förlamning) i den drabbade kroppsdelen. Många har även besvär av ökad känslighet för beröring, central sensitisering. Efter en längre tid drabbas många av psykisk ohälsa som oro, depression och ångest.

Riskfaktorer
Kvinnor drabbas i större utsträckning än män. Risken att drabbas av syndromet ökar med stigande ålder upp till man är 70 år. 5-23 av 100 000 personer drabbas varje år. Det kan finnas en viss ärftlig risk.

Prognos
Prognosen är oklar. De artiklar som är publicerade gällande prognos för CRPS skiljer sig från varandra. Vissa individer som har CRPS blir helt återställda efter ett par år, andra får leva med dess konsekvenser.

Kroppens eget smärtapotek
Smärtsinnet har en egen ”smärtbroms” som minskar upplevelsen av smärta. Men skulle kunna säga att kroppen har sitt eget smärtapotek. I det smärtapoteket finns olika hormon som kroppen producerar själv; till exempel endorfiner som är kroppens egna ”morfin” – det bildas bland annat under fysisk aktivitet som pågår i minst 15 minuter. Oxytocin är kroppens ”lugn-och-ro-hormon” – det bildas vid avslappning, meditation, när man går något som man upplever är meningsfullt och tycker om. Dock finns det en ”gaspedal” som ökar upplevelsen av smärta – den uppstår bland annat vid oro och ångest vilket är vanligt hos individer som är drabbade av CRPS.

Behandling
Ju tidigare man får en diagnos och så tidigt som möjligt får hjälp av ett multiproffessionellt team med en så optimal behandling som möjligt, desto större chans har individen att bli återställd. ”Vanliga” värktabletter som Alvedon brukar mycket sällan vara tillräckliga. Farmakologiskt behandlar man individer med CRPS i första hand med läkemedel som används vid neuropatisk smärta – antidepressiva, antieleptika och opioider. Man kan även smärtlindra med hjälp av TENS, eller lägga nervblockader. Och det inte fungerar kan man lägga in ryggmärgsstimulering genom att operera in elektroder som är fästa vid ryggmärgen med till hörde batteri och en trådlös nervstimulator , vilket många haft god smärtlindrande effekt av. NOI-group har tagit fram appen ”Recognise knee” där man jobbar med bland annat vänster- och höger diskrimination genom att titta på bilder av knän och avgöra om man tittar på ett höger- eller vänsterknä. Dels tittar man på andras knän, man tar även bilder på sina knän och lägger in i appen. Även spegelterapi har setts ge goda resultat vid behandling av CRPS. I vissa fall får man börja med att jobba med en annan extremitet, för att successivt närma sig det drabbade området.

Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt behandla den inte så ovanliga depressionen och ångesten med hjälp av tillexempel psykoterapi och/eller medicinering.

Att behandla CRPS är komplext och kräver ett stort team av olika professioner inom sjukvården. Vården bör, som vid alla andra sjukdomar/skador, individanpassas. Rehabiliteringen kan gå fort, men i de flesta fall tar det flera år att rehabilitera efter man fått diagnosen.

Känner sig inte trodd
Det är vanligt att individer med CRPS inte känner sig trodda. De blir ofta slussade vidare som en jojo till olika specialister inom vården, utan att  få svar på vad deras smärtan orsakas av. Det beror delvis på att det saknas forskning om CRPS och därmed saknas kunskap om syndromet bland vårdgivare – flera har till och med aldrig hört talas om syndromet.

Som patient är det viktigt att komma ihåg en sak:

Din smärta är sanning.