In the midst of movement and chaos,
keep stillness inside of you

– Deepak Chopra

Jag kämpar mig framåt i vardagen mellan hopp och förtvivlan. Smärta – fysiskt och psykiskt. Jag försöker att leva ett så ”vanligt” liv jag kan i en för mig ovanlig situation. Jag har nära till gråt, men kämpar emot och gömmer mig bakom ett leende. Jag är rädd för att bryta ihop, jag vet inte om jag kommer orka resa mig upp igen.

Jag lever med sjukdomen Komplext Regionalt Smärtsyndrom, CRPS. Det är en sjukdom man i nuläget inte vet så mycket om, inte heller orsaken bakom den. Som med flera andra smärtsjukdomar saknas tillräcklig forskning. Några av de som drabbas av CRPS blir symtomfria, andra får lära sig att leva med dess konsekvenser. Men har man en gång fått CRPS får man leva med den resten av livet. Jag lever med fysisk- och psykisk smärta dygnet runt och försöker att få min upp och nervända vardag att fungera så bra den kan.

Alla historier är unika, jag vill berätta min. Kanske finns det någon där ute som känner igen sig. Kanske finns det någon som mår som jag men inte vågar berätta. Kanske kan jag ge någon styrka och glädje i det jag skriver. Kanske kan jag hjälpa och inspirera någon.

Jag skriver för att jag vill visa vem jag är, en person i denna stora värld. Jag begär inte att du ska förstå hur det är, men jag vill att du ska öppna ögonen – det är inte ”bara” det fysiska som kan göra ont, även det psykiska kan göra det.

Kom ihåg:
bakom det gladaste leendet kan den värsta
tänkbara smärtan, sorg och förtvivlan gömma sig

Namasté  ♥︎

//Malin