Tankar

Tanke. Avgränsad, ej uttalad yttring eller produkt av själslig bearbetning av sinnesintryck, erinrar, problem etc. (ne.se) Jag tänker mycket. Grubblar. Hela tiden snurrar tankarna inom mig. Oftast är de otydliga och osammanhängande. Jag har svårt för att förstå vad de egentligen betyder. Jag fick frågan: ‘Hur upplever du dina tankar? Hur ser du dem?‘ Jag uppleverFortsätt läsa ”Tankar”